Esnafi i Çarshisë në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të mbrendshme dhe Qendrën per punë sociale

Esnafi i Çarshisë në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të mbrendshme dhe Qendrën per punë sociale kemi përpiluar plan për largimin e personave që kërkojnë lemoshë nëpër rrugët e Çarshisë. Faleminderojmë të gjithë bashkëpuntorët posaqërishtë Komandantin e Stacionit policor -Bit Pazar, Dugagjin Kashtanjeva dhe drejtorin e Qendrës për punë sociale z. Izeir Memedi.

Lexo më shumë