Kapan Hani – I ndërtuar nga udhëheqësi i famshëm luftarak Isa Beu në mes të shekullit 15, me funksion të karvan – sarajit klasik dhe depot të madhe të mallrave, me dy hyrje të vendosura në jug dhe veri të hanit, dhe ndodhet në një nga pjesët më qarkulluese të çarshisë qendror. Përskaj murit të tij lindor ka rrjedhë lumi Seravë, i cili në vitin 1968 është mbuluar. Në vitin 1971-1973 tërësishtë është restauruar dhe sot është qendër e disa restoranteve dhe kafeneve por edhe me disa hapësira të mbrendshme të pa shfrytëzuara.