Hamami i Daut Pashës – Tërësi profane arkitektonike islame e ndërtuar nga Veziri i madh Daut Pasha në shekullin 15. Në fillim e shfrytëzuar si harem i pashait më vonë e ndërron dedikimin dhe bëhet banjo publike. Sot, ky hamam turk është shndërruar në Galeri Kombëtare të Artit dhe ndodhet në hyrjen jugore të çarshisë.