Kurshumli Hani – I ndërtuar në shekullin 15 me funksion të karvan sarajit për tregtarët dhe furnizuesit të cilët kanë ardhur në çarshi për ofrim dhe blerje të mallrave tregtarë. Në vitin 1878 është ridedikuar në burg. Sot, ky han turk është shndërruar në Lapidarium (ekspozitë e koleksioneve të përmendoreve nga guri) në përbërje të Muzeut Arkeologjik dhe ndodhet në afërsi të tregut.